Jogi nyilatkozat ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a KANO Fémipari Kft (székhelye: 8000 Székesfehérvár Lévai utca 4. cégjegyzékszám: 07-09-012584; adószáma: 13830371-2-07, a továbbiakban: Szolgáltató) és a KANO Fémipari Kft. által a www.kanokft.hu webcímen nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A KANO Fémipari Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Ügyfél lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket (ÁSZF) elfogadja, illetve az Ügyfél a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak.

A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen vagy hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha az Ügyfél a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor az Ügyfél a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. Az Ügyfél köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért az Ügyfél felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A regisztrált adatokat az Ügyfél bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a webes felületen. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható. A megrendelés megérkezéséről a Szolgáltató e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát (SKU). Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat az Ügyfél a Szolgáltatóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak az Ügyfél megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található. A megrendelés feldolgozása során a Szolgáltató levélben vagy telefonon keresheti meg az Ügyfelet a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az Ügyfél megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni az Ügyfélnek, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat telefonon egyeztetni az Ügyféllel. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. Az Internetes oldalunkon található esetleges téves rendelési szám és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk.

Kiszállítás

A Szolgáltató általában a megrendelés feldolgozását követő 3-7 munkanapon belül vállalja a megrendelt termékek kiszállítását. A szállítás időpontját a Szolgáltató az Ügyfél kérésre egyezteti (telefonon vagy e-mailben) a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen. Az Ügyfél részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. Az Ügyfelet, a megrendelésében választott módon: telephelyünkön való személyes átvétellel, a Magyar Posta MPL futárszolgálatának segítségével, vagy cégünk körszállításai alkalmával szolgáljuk ki. Az árucikket az MPL a saját feltételei szerint szállítja ki az Ügyfél részére.

MPL-es Házhoz szállítást csak Magyarországon belül vállalunk! Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag telefonon vagy e-mailen lehet módosítani. Rendelés leadása előtt a szállítási címet a webes felületen meg lehet változtatni.

Az Ügyfél köteles a küldeményt a kézbesítéskor, kiszállításkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában az Ügyfél hiányosságára vonatkozó reklamációját elfogadni. Ha a csomag és az árucikk kézbesítéskor sérült, akkor az Ügyfél köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral és a küldeményt visszaküldeni. Ennek elmulasztása az Ügyfél terhére esik.

A megrendelt termékeket és a kiszállítás díját a kiszállítás módjától függően 3 módon egyenlítheti ki

-utánvétellel: MPL futárral csak a normál méretű csomag esetén választható(mivel a nagyméretű csomag egyedi szervezést igényel)

-banki átutalással: minden lehetséges esetben, amíg az összeg nem érkezik meg, a csomagküldést nem tudjuk elindítani, az árut nem tudjuk kiadni. (banki átutalás esetén a szállítási díj megegyezik a készpénzes utánvétellel)

Számlaszám: 11101002-13830371-01000003 (CIB Bank ZRT.)

-készpénzes fizetés: telephelyünkön személyes átvételkor, vagy cégünk kiszállítása alkalmával

A szállítási határidő: 3-7 munkanap a rendelés leadásától számítva.

A regisztrációnál munkaidőben /08.00-18.00 óra között/ elérhető kiszállítási címet és telefonszámot kell megadni!

Külföldi rendelés esetén

Kérjük e-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot. Külföldre egyedi fuvarozással tudjuk vállalni a csomag küldését, a fuvar díj ajánlat alapú díjszabásnak felel meg. A leadott rendelés után kiajánljuk a fuvar díjat és e-mailben közöljük a teljes összeget (termék ára+fuvar díj). A termék és a postai díj összegét csak átutalással lehet kiegyenlíteni, az összeg megérkezése után küldjük a rendelést. A szállítási határidő ebben az esetben: 1-2hét

Viszárú

A Ügyfélnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei az Ügyfelet terhelik. Az árucikk csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltatható vissza. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Amennyiben az árucikk sérült vagy viseltes állapotban van, a Szolgáltató kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor az Ügyfél a csomagot átvette. Ha az Ügyfél a rendeléstől nem a megadott időben vagy módon áll el, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

Adatkezelés

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti az Ügyfelektől:

Az Ügyféltől feltétlen szükséges adatokat: - az Ügyfél neve - elektronikus levelezési címe - szállítási címe (számlázási cím) - elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adat megadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.

Az Ügyfél bármelyik megadott adatához az Ügyfélen kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat az Ügyfél hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk az Ügyfél által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

Egyéb

A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során az Ügyfeleknek tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jó hírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

A webáruházunkban kínált termékek a leírásának megfelelnek és egyéb paramétereinek, adatainak, árainak, egyéb jellemzőinek helyességét mindenkor a legnagyobb odafigyeléssel ellenőrizzük, de felelősséget ezekért nem vállalunk.

Amennyiben mégis hibás ár kerül a webáruházba, különös tekintettel az egyértelmű, vagy nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" és az "1" forintos árra, valamint a "-" jelre) információ, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron eladni. Azonban minden esetben felajánljuk a helyes áron történő szállítást, illetve a vevő elállhat vásárlási szándékától, költségvonzat nélkül.

A megrendelések vállalt határidőn belüli teljesítéséért mindent megteszünk, de esetlegesen előfordulhatnak késések, illetve a teljesítés elmaradása. Ez esetben cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

Számla

Az eredeti számlát a csomagba, egy borítékba tesszük!